Disclaimer

Geachte bezoeker,

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de gegevens op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. NOHO-schapen spant zich in om de informatie op de noho-schapen website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. NOHO-schapen sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Noho-schapen website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. NOHO-schapen sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de NOHO-schapen aanbodpagina geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.
De aanbieder van schapen is altijd verantwoordelijk voor de dieren die hij aanbiedt. Wij controleren niet op de juistheid van de gegevens! Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik van deze NOHO-schapen aanbodpagina.

Beschikbaarheid
NOHO-schapen spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Noho-schapen markt website.

Hyperlinks
Hyperlinks op de Noho-schapen website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan NOHO-schapen. NOHO-schapen biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door NOHO-schapen worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de Noho-schapen website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de Noho-schapen website verwijzen.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet aan derden doorgegeven.
Alle pesoonlijke gegevens zijn met toestemming geplaatst. Mocht u desondanks klachten of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de webmaster.